Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN B&B De Oude Heerd te Doornspijk
Wij heten u van harte welkom in onze B&B en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van onze algemene voorwaarden.

1. Algemeen:

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van B&B De Oude Heerd, Oude Molenweg 6, 8085 SW Doornspijk.

1.2 Waar u in deze voorwaarden leest “gast(en)” kunt u ook lezen “huurder(s)” of “gebruiker(s)”.

1.3 Angela & Jeroen Kleiberg zijn de beheerders/eigenaren van B&B De Oude Heerd. Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

1.4 Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.

1.5 Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen.

1.6 De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B De Oude Heerd ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

1.7 De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.

1.8 Gasten van B&B De Oude Heerd dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen
bij reservering wordt verstrekt.

2. Tarieven:

2.1 De tarieven zijn inclusief water, elektriciteit en verwarming, BTW en excl. toeristenbelasting.

2.2 Er kan separaat een energietoeslag berekend worden.

2.3 De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering.

2.4 De tarieven van de B&B zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

2.5 Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten.

3. Reservering en bevestiging:

3.1 Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt B&B De Oude Heerd een bevestiging per email. Daarna is de reservering definitief.

3.2 Voor het reserveren van een verblijf in B&B worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.

4. Betaling:

4.1 Bijde reservering vragen wij de betaling van de reservering middels een betalingsverzoek.

4.2 Overige kosten (zoals bijv. frisdrank , versnaperingen etc.) dient u bij vertrek af te rekenen. De kosten hiervan vindt u terug op een overzichtje in de B&B.

5. Annulering:

5.1 Wij raden u aan een doorlopende reisverzekering of annuleringsverzekering af te sluiten

5.2 Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit z.s.m. bij de beheerders te melden zodat de vrijgevallen B&B kamers alsnog aan derden kunnen worden aangeboden.

5.3 Bij annulering betaalt/betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit:

  • De gast kan gratis annuleren tot 14 dagen voor de dag van aankomst.
  • Bij annulering minder dan 14 dagen maar meer dan 24 uur voor aankomst: 50 % van de overeengekomen prijs.
  • Bij annulering minder dan 24 uur voor aankomst, of vroegtijdig vertrek: 100% van de overeengekomen prijs.

5.4 Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annulering schriftelijk (per e-mail of post) te worden doorgegeven aan B&B De Oude Heerd.

6. Aansprakelijkheid:

6.1 Alle risico’s m.b.t. een verblijf in de B&B zijn voor rekening van de gasten.

6.2 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in de B&B.

6.3 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerders dienen door de gasten te worden gemeld en te worden vergoed.

6.4 De beheerders zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.

6.5 Bij verlies van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.